NỒI BỘ/ LẺ

Số sản phẩm mỗi trang:
1 - 6  trong  13  sản phẩm   
«  Lùi 1 2 3 Tới  » 

Bộ nồi 3 cái - Zwilling Base

- Nồi 24cm , 6L

- Nồi 20cm, 3.5L

- Quánh 16cm, 1.5L


Nồi inox - PRO

BB4d: 28cm, 12.5L
BB4g: 30cm, 15.6L

Xửng hấp 28cm, nắp kiếng – TRIPLY

BB1f

Xửng hấp 28cm – FAVOURITE

BB2f

Bộ nồi 4 cái - SAPHIRE

BB3
- Nồi 28cm, 9.2L 
- Nồi 20cm, 3.1L 
- Quánh 16cm, 1.8L 
- Chảo 28cm

Ấm nước 2.3L

BB2e

Số sản phẩm mỗi trang:
1 - 6  trong  13  sản phẩm   
«  Lùi 1 2 3 Tới  »