NỒI BỘ/ NỒI LẺ

Số sản phẩm mỗi trang:
1 - 6  trong  11  sản phẩm   
«  Lùi 1 2 Tới  » 
 

BỘ NỒI 4 CÁI, NẮP KiẾNG - ZWILLING PRIME

BZ02-4

- Nồi 20cm, 3.8L

- Nồi 20cm, 2.8L

-Nồi 16cm, 2.2L

-Quánh 16cm, 1.6L

 

BỘ NỒI 5 CÁI, NẮP KiẾNG - ZWILLING QUADRO

BZ01-5

- Nồi 24cm , 6L

- Nồi 20cm, 3.5L

- Nồi 20cm, 2.9L

- Nồi 16cm, 2L

- Quánh 16cm, 1.5L

 

Nồi inox - PRO

BB4d: 28cm, 12.5L
BB4g: 30cm, 15.6L

 

Xửng hấp 28cm, nắp kiếng – TRIPLY

BB1f

 

Xửng hấp 28cm – FAVOURITE

BB2f

 

Bộ nồi 4 cái - SAPHIRE

BB3
- Nồi 28cm, 9.2L 
- Nồi 20cm, 3.1L 
- Quánh 16cm, 1.8L 
- Chảo 28cm

Số sản phẩm mỗi trang:
1 - 6  trong  11  sản phẩm   
«  Lùi 1 2 Tới  »