BÌNH INOX GIỮ NHIỆT

Số sản phẩm mỗi trang:
1 - 6  trong  9  sản phẩm   
«  Lùi 1 2 Tới  » 
 

Bình giữ nhiệt - Senator

EM36c: 0.5L
EM37-1c: 1.0L

 

Bình đựng nước - Kid

EM133:    0.4L
EM133a:  0.4L (có tay cầm)
EM133b:  0.6L

 

Bình inox giữ nhiệt – Elea

EM04a:  0.6L
EM05a:  1.0L
EM06a:  1.3L

 

Bình inox giữ nhiệt - Soft grip

EM121a:  1.0L

 

Bình inox giữ nhiệt – Mobility

EM117d:  0.35L
EM117a:  0.5L
EM117b:  0.7L
EM117c:  1.0L

 

Bình inox giữ lạnh – Senator

EM24

Số sản phẩm mỗi trang:
1 - 6  trong  9  sản phẩm   
«  Lùi 1 2 Tới  »