TOUCH

Số sản phẩm mỗi trang:
1 - 6  trong  7  sản phẩm   
«  Lùi 1 2 Tới  » 
 

Thùng rác (20L x 2) – Touch

BR17-2:  inox mờ - FPP

 

Thùng rác 3L – Touch

BR11:     inox bóng
BR11a:   inox mờ - FPP
BR11b:   màu đen
BR11p:  màu xanh nhạt
BR11r:  màu đỏ

 

Thùng rác vuông 25L – Touch

BR16:    inox bong
BR16a:  màu đen

 

Thùng rác vuông 10L – Touch

BR13a: inox mờ - FPP
BR13b: inox bóng

 

Thùng rác 60L – Touch

BR17-60:  màu xanh nhạt

 

Thùng rác 30L – Touch

BR17a: màu đen
BR17p: màu xanh nhạt
BR17r: màu đỏ

Số sản phẩm mỗi trang:
1 - 6  trong  7  sản phẩm   
«  Lùi 1 2 Tới  »