PEDAL

Số sản phẩm mỗi trang:
1 - 6  trong  13  sản phẩm   
«  Lùi 1 2 3 Tới  » 
 

Thùng rác 3L – treo tường – NEWICON

BR23b*: đen
BR23d2*: xám đậm
BR23s*: inox bóng

 

Thùng rác 30L – Pedal – NEWICON

BR18d*: xám nhạt
BR18d2*: xám đậm
BR18f*: inox mờ - FPP
BR18g*: xanh rêu
BR18h*: hồng
BR18k*: kem
BR18r*: đỏ
BR18s*: inox b&

 

Thùng rác 20L – Pedal – NEWICON

BR18b*: đen
BR18d*: xám nhạt
BR18d2*: xám đậm
BR18f*: inox mờ - FPP
BR18g*: xanh rêu
BR18h*: hồng
BR18k*: kem
BR18p*: xanh nhạt <

 

Thùng rác 12L – Pedal – NEWICON

BR14b*: đen
BR14d*: xám nhạt
BR14d2*: xám đậm
BR14f*: inox mờ - FPP
BR14g*: xanh rêu
BR14h*: hồng
BR14k*: kem
BR14p*: xanh nhạt <

 

Thùng rác 5L – Pedal – NEWICON

BR56b*: đen
BR56d*: xám nhạt
BR56d2*: xám đậm
BR56f*: inox mờ - FPP
BR56g*: xanh rêu
BR56h*: hồng
BR56k*: kem
BR56p*: xanh nhạt <

 

Thùng rác 3L – Pedal – NEWICON

BR55d2*: xám đậm
BR55f*: inox mờ - FPP
BR55g*: xanh rêu
BR55h*: hồng
BR55k*: kem
BR55s*: inox bóng
BR55w*: trắng
BR55y*: và

Số sản phẩm mỗi trang:
1 - 6  trong  13  sản phẩm   
«  Lùi 1 2 3 Tới  »